przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Status prawny i podstawa działalności

Przedszkole Nr 1 jest jednostką publiczną oświatowo-wychowawczą.

Organ prowadzący Gmina Miasto Milanówek.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

 

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 18.11.2020 (15:06)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: MiroArt Developer
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 2802

Copyright © Przedszkole Nr 1, ul. Zbigniewa Herberta 43, 05-822 Milanówek